AREFE GÜNÜ

TEŞRİK TEKBİRLERİNİ İHMAL ETMEYELİM

�Teşrik� kelime anlamı olarak �eti kurutmak� demektir. Yani hac sırasında kurbanın kesilip de etin güneşte kurutulmaya başlandığı günler kastedilmektedir. Teşrik tekbirlerine arefe günü; sabah namazından sonra başlanır. Kurban Bayramı�nın dördüncü gününün ikindi namazına kadar (ikindi namazı da dahil) yirmi üç vakit �farz namazların hemen arkasından� getirilir.

Teşrik tekbiri şu şekildedir: �Allâhû Ekber, Allâhû Ekber, Lâ ilâhe illâ�llâhu vallâhu Ekber, Allâhû Ekber ve li�llâhi�l-Hamd�.

Teşrik günlerinde alınan tekbirler vacibtir. Çünkü Kur�an-ı Kerim�de; �Allah�ı sayılı günlerde (teşrik günlerinde) zikrediniz.� buyurulmuştur.

Hanımlar tekbirlerini içlerinden söyler. Cemaatle ya da ferden namaz kılınınca farzdan hemen sonra yerine getirilir. Teşrik tekbirinin aslı; Hz. İbrahim (as)�den rivayet edilen şu olaydır: Cebrail (as) Allahû Teâla (cc)�nın ihsan buyurduğu kurban ile Hz. İbrahim (as)�e geldiği zaman; onun oğlu Hz. İsmail (as)�i kurban etme hususunda acele edeceği endişesi ile �Allahû Ekber, Allahû Ekber� diye nida etmiştir. Hz.İbrahim (as) Cebrail�i görünce �La ilâhe illâ�llahû va�llahû Ekber� diyerek cevap vermiştir. Hz. İsmail (as) de, kendisine bedel olarak gönderilen kurbanı görünce: �Allahû Ekber ve li�llâhi�l Hamd) diye tesbihte bulunmuştur. İşte teşrik tekbirleri, bu teslimiyeti ifade eder. Mü�minler �Teşrik Tekbiri� getirirken bu mahiyeti iyi tefekkür etmelidirler

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.